19.07.2016

Światowe Dni Młodzieży ~ WeltjugendtagŚwiatowe Dni Młodzieży (w skrócie ŚDM) – spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lata, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku.

Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozostałych latach, w Niedzielę Palmową organizowane są Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji, gdzie młodzież spotyka się ze swoimi biskupami.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Weltjugendtag (WJT kurz) - ein Treffen der jungen Katholiken, statt alle zwei oder drei Jahre, startete auf Initiative von Papst Johannes Paul II im Jahr 1985.

Sie treffen sich mit dem Papst, in Form eines religiösen Fest organisiert, die Zusammenführung junger Menschen aus der ganzen Welt, wer will, Zeit miteinander zu verbringen und zu beten. Aber auch in anderen Jahren, am Palmsonntag sind Weltjugendtag in jeder Diözese organisiert, wo junge Menschen mit ihren Bischöfen treffen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz