25.07.2016

Diecezjalne spotkanie młodych w Starym Sączu ~ Diözesanjugendtreffen in Stary Sącz

Czwarty dzień Tygodnia Misyjnego pozytywnie wyróżnił się na tle pozostałych. Rozpoczęliśmy go od codziennej modlitwy porannej w naszym kościele parafialnym. Przed godziną 10:00 nasi goście z Niemiec byli już zwarci i gotowi do pracy (w naszym przypadku było to pomalowanie ławki). Następny punkt harmonogramu wskazywał na "Diecezjalne spotkanie młodych w Starym Sączu". Tam, po odmówienu koronki do Bożego Miłosierdzia i wysłuchaniu homilii biskupa Andrzeja Jeża, nadszedł czas na prawdziwą zabawę. Na scenie pokazywały się zespoły z różnych stron świata, m.in. z Korei, Czech czy Stanów Zjednoczonych. Każdy występ przyciągał tłumy słuchaczy i tancerzy, każdy wprawiał nas w coraz lepszy nastrój. Koncerty trwały aż do 21:00, czyli do Apelu Jasnogórskiego w pięknym wykonaninu orkiestry i chóru. Wspólne śpiewy jednak nie ustały - hymn Swiatowych Dni Młodzieży słychać było w każdym zakątku i w każdym języku. Rozśpiewani i rozmodleni zmierzyliśmy się również z ukochaną pieśnią naszego papieża rodaka, "Barką", oraz z "Czarną Madonną". Zmęczeni po całym dniu szaleństwa, wsiedliśmy w autokar i odjechaliśmy w stronę domu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der vierte Tag der Woche Mission stand positiv gegen die anderen aus. Wir begannen sie aus dem täglichen Morgengebet in unserer Pfarrkirche. Vor 10.00 Uhr unsere Gäste aus Deutschland waren schon sehr kompakt und bereit zu arbeiten (in unserem Fall war es Bänke lackiert). Der nächste Punkt, der Zeitplan angegeben "Diözesanjugendtreffen in Stary Sacz." Dort, nach odmówienu Spitze Göttlichen Barmherzigkeit und hören die Predigt von Bischof Andrzej Jez, ist es Zeit für die eigentliche Spaß. Auf der Bühne zeigten die Teams aus verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich Korea, der Tschechischen Republik und den Vereinigten Staaten. Jede Show zog Scharen von Zuhörern und Tänzern, die jeweils setzen in uns eine bessere Stimmung zu werden. Konzerte dauerte bis 21:00 Uhr oder auf die Beschwerde von Jasna Gora in einem schönen wykonaninu Orchester und Chor. Gemeinsames Singen aber nicht gestoppt - die Hymne der Weltjugendtage wurden in jeder Ecke und in jeder Sprache gehört. Singen und gebets auch das geliebte Lied unseres Landsmann Papst, "Barka" und der "Czarna Madonna" gemessen. Müde nach einem Tag des Wahnsinns, haben wir auf den Bus und fuhren in Richtung des Hauses ab.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz